Bewustzijn

In samenwerking met Prem Taro zijn er verschillende groepstrajecten.

Introductietraject

'Thuiskomen in het oog van de storm'

Waar zit de Boeddha in jou?

Bewustzijn! Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent het om écht thuis te zijn in het oog van de storm (waar het altijd windstil is...). Het introductietraject 'Thuiskomen in het oog van de storm' gaat over het herkennen en ervaren van de stilte - die jij écht bent. Dat is de essentie.

Heb je te maken hebt met fysiek lijden of ziekte, problemen op je werk, emoties, financiële stress of razende gedachten ('de storm') waar je toch zo graag eens de 'off button' voor zou willen vinden...? Zeker, iedereen heeft wel eens glimpsen opgevangen van 'thuis zijn in de stilte', al dan niet op je yogamat of meditatiekussen. Trekt dit jou genoeg aan om echt in het oog van de storm thuis te komen? Dan is dit traject voor jou. Thuiskomen in de stilte, blijven en zijn. Het leven is altijd een storm, altijd in beweging in ons lichaam, in ons denken en in ons voelen. Tegelijkertijd is er het stille centrum in de storm, die we maar zelden ontmoeten in ons dagelijks leven. Dit stille centrum is wie jij echt bent.

In dit traject bieden we jullie elk vanuit ons eigen werk en ervaringen tools aan om de Boeddha die in jou zit, te voorschijn te laten komen.... Afhankelijk van wat er in de groep zich aandient, kunnen dat (Osho of andere) meditaties zijn, yoga of EFT ('Emotional Freedom Technique' of 'tapping'), rollenspel, 'Step back be free'... Deze laatste methode, die veel weg heeft van innerlijk opstellingswerk, heeft Taro ontwikkeld om mensen te laten terugstappen uit hun rollen en identificaties.

Dit introductietraject bestaat uit 4 tweewekelijkse sessies op zaterdagen 11-13u. €80. Volgend introductietraject: mei 2021. Inschrijven.

Iedereen van jullie heeft wel glimpsen opgevangen van die stilte, innerlijke rust. Maar waarom blijven we dan niet in die stilte? In een volgend traject brengen we bewustzijn naar hetgeen je meedraagt in je rugzak - het in het licht/bewustzijn laten komen van al wat je zo lang hebt weggeduwd. Omdat dàt wat we in onze rugzak meedragen (de storm), ons iedere keer weer terugroept naar onze verhalen, geloofsovertuigingen, conditioneringen en onbewuste gedragspatronen die zich afspelen op het niveau van lichaam, gedachten en emoties. Daarom is het belangrijk je bewust te worden van bepaalde patronen die je volautomatisch speelt, die je blijft herhalen in je leven en waarvan je gelooft dat je dat ook echt bent. Bewustwording leidt tot inzicht. Inzicht tot transformatie.

We nodigen je uit laagje per laagje de schillen van 'je ui' af te pellen. 'Je ui', dat zijn alle rollen, conditioneringen, geloofsovertuigingen en laagjes van je persoonlijkheid die je vaak belemmeren de stilte in jezelf terug te vinden - wie je echt bent. Taro's werk gaat niet over het klassieke 'loslaten' van patronen, noch over het therapeutisch willen 'fixen van jezelf', maar over bewustwording. Je kan pas loslaten als je hebt ervaren wie je echt bent zonder identificatie.

No therapy please

Als je denkt dat we therapie gaan doen, of als je daarnaar op zoek bent, dan ben je in dit traject totààl aan het verkeerde adres! Therapie is gericht op het 'fixen' en 'veranderen' van jezelf, en het graven in het verleden. Bewustzijn is niet gericht op 'iets fixen of veranderen'. Je bent al thuis in het oog van de storm, maar je blijft op zoek naar thuis, naar de stilte. In dit traject gaan we vooral bewustzijn brengen naar wat aan het licht mag komen in het hier en nu. Het gaat over het in contact komen met wat je voelt of ervaart, en je verhalen die erbij horen. We mogen lachen, huilen of kwaad zijn. Het hoort bij ons mens-zijn.

Dit traject start met de actieve Osho dynamic meditation die we 3 weken doen. Maar ook andere Osho meditaties zoals de kundalini en lach meditatie, dans of yoga kunnen aan bod komen. Daarnaast ook de hierboven vermelde tools zoals 'Step back be free' of EFT.

Dit traject omvat 8 wekelijkse sessies op zaterdagen, 11-13u. €160. Start 9-1-21. Volgend traject najaar 2021. Inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject

'Bewustzijn'