1. Kom op tijd!

 2. Zet je telefoon uit

 3. Uw inschrijving voor lessen of workshops is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening van Nectar of Life:  BE17 9730 8786 1321 of cash betaling van het volledige bedrag bij de eerste les, en na het invullen van het inschrijvingsformulier, waarbij u aanvinkt akoord te gaan met de algemene voorwaarden

 4. Schrijf je in voor een reeks, dan kan je binnen de reeks steeds switchen van dag of een gemiste les op een ander moment inhalen. Gemiste lessen kunnen na de reeks niet ingehaald worden. Een beurtenkaart is niet langer dan 6 maand geldig.

 5. Een inschrijving is niet overdraagbaar aan derden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte mits doktersattest.

 6. Het lessenrooster staat op de website. Dit rooster kan door Nectar of Life desgewenst worden gewijzigd

 7. Nectar of Life behoudt zich het recht lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Bij annulatie wordt een inhaalles voorzien. De geannuleerde les kan worden ingehaald met de inhaalles, of met een andere les tijdens de reeks.
 8. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren voor een lessenreeks of workshop met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 7 euro. Bij annulering, om welke reden dan ook, tot 5 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijvingsgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien, ook tijdens de reeks, om welke reden dan ook, wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen, bv bij ernstige ziekte mits doktersattest, kan een korting worden gegeven op een volgende reeks. Dit geldt indien u slechts 1/2 of minder van de lessen van de reeks heeft kunnen volgen. De korting bedraagt de gemiste lessen. Er kan nooit terugbetaling worden voorzien.

 9. Nectar of Life en docente Gwenda Vander Steene gedragen zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt in een intern mailingbestand dat gebruikt wordt bij interne mailings en nieuwsbrieven.

 10. Yoga is een pad naar bewustwording waarbij ongewild gevoelens kunnen opkomen, pijn kan ontstaan of spanningen kunnen vrijkomen. Nectar of Life en Gwenda Vander Steene sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, ook ivm lichamelijke letsels opgelopen tijdens de sessies. Bij twijfel of gebruik van medicatie kunt u best vooraf uw huisarts raadplegen. Belangrijke medische info dient ook aan ons doorgegeven te worden, uiteraard staan wij garant voor uw privacy.

 11. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Nectar of Life noch Gwenda Vander Steene kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op de plaats waar de lessen doorgaan.

 12. Door het betalen van het inschrijvingsgeld gaat u akkoord met de algemene voorwaarden hierboven vernoemd.

 13. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden